Badania nieniszczące NDT

  • Badania ultradźwiękowe (UT) - badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektorem ultradźwiekowym.
  • Badania magnetyczno - proszkowe - (MT)(1+2) - Metoda magnetyczno-proszkowa(MT) wraz z metodą penetracyjną zalicza się do badań powierzchniowych . Badaniom MT podlegają złącza spawane , odlewy i odkuwki wykonane z materiałów ferromagnetycznych.
  • Badania wizualne (VT) (1+2) - czynność umiejscowienia i oceny powierzchniowych cech jakości obiektu , takich jak: nieciągłości , zniekształcenia, ogólny stan powierzchni, ludzkim nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu urządzeń optycznych , optoelektronicznych lub innych pomiarowych.

 

 

Nasze prace w tym zakresie: